Số 123, tháng 12 năm 2015

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hỏa, hiện đại hỏa trong điều kiện kinh tế thị trường
1-3
2 Tự chủ và năng lực thực hiện quyển tự chủ nghề nghiệp của đội ngữ giảng viên đại học
4-5
3 Chương trình môn học theo tiếp cận nẵng lực và vấn để tích hợp, phát triển các năng lực chung trong chương trình
6-10
4 Kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Vật lí của học sinh ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực
11-13
5 Examining and assessing Physics learning outcomes at highe schoolstowards competency development
14-16
6 Mô hình cấu trúc kĩ năng dạy bài tập dùng cho rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên vật lí
17-18
7 Đánh giá quá trình học tập của sinh viên theo hưởng tiếp cận năng lực trong đào tạo ở trường sư phạm
19-21
8 những yêu cầu đặt ra trong bối cảnh đôi mới giáo dục và đào tạo
22-24
9 Phát triển năng lực dạy học cho giảng viên các trường đại học sư phạm thông qua diễn đàn trao đổi trực tuyển
25-27
10 Phương pháp dạy học “cá nhân hóa" trong nhà trường nhìn từ góc độ sinh học và tâm lí
28-29
11 Ứng dụng phần mềm Maple trong dạy học khám phá khảo sát hàm số
30-33
12 Một số biện pháp tổ chức hoạt động câu lạc bộ vẻ đẹp toán học trong trường trung học phố thông chuyên theo hướng tiếp cận thuyết Đa trí tuệ
34-36
13 Cách thức xây dựng chủ đề trong dạy học dựa vào dự án ở lớp 4-5
37-39
14 Quy trình đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực
40-41
15 Công tác đánh giá cán bộ quản lí phòng giáo dục và đào tạo các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
42-44
16 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thành phố Hà Nội đắp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội
45-46
17 Một số thành tố của tư duy kỉ thuật thể hiện trong học tập môn Toán của học sinh trường nghề
47-50
18 Đảo tạo tiếng Việt cho học viên Lào tại Học viện Chính trị khu vực I năm học 2014 - 2015
51-53
19 Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viền Trường Đại học Hồng Đức tại các cơ sở thực hành
54-55
20 Nguyễn Thị Phương Thảo: Giáo dục song ngữ - nội dụng giáo dục đặc thù cần quan tâm ở các trưởng sư phạm vùng dân tộc thiểu số
56-58
21 Chuẩn thành tích trong chương trình giảng dạy Úc
59-61
22 Tổng quan hệ thống giảo dục kĩ thuật và nghề Bang South Carolina - Hoa Kì
62-64