Số 111, tháng 12 năm 2014

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Đề xuất cấu trúc và chuẩn đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong chương trình giáo dục phổ thông mới
1-6
2 Nghiên cứu tỉ lệ rối loạn tăng động giảm chú ý ở học sinh tiểu học quận Ba Đình, Hà Nội
7-10
3 Thiết kế bài tập chứa đựng tình huống thực tiễn trong dạy học toán ở trường phổ thông
11-12
4 Sử dụng biểu diễn toán học trong dạy học môn Toán lớp 6 và lớp 7
13-15
5 Một số định hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của sinh viên các trường cao đẳng và đại học trong đào tạo theo học chế tín chỉ
16-17
6 Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kĩ năng giao tiếp của trẻ mẫu giáo
18-21
7 Một số phương pháp tác động dạy chỉnh trị đọc hiểu cho học sinh chậm phát triển chức năng vùng trán từ góc độ tâm lí học thần kinh
22-24
8 Activities of instructors and learners in teaching problem solving at universities
25-28
9 Nâng cao chất lượng báo cáo tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học
29-33
10 Hoạt động của người dạy và người học trong dạy học giải quyết vấn đề ở trường đại học
29-33
11 Mô hình quản lí chất lượng Trường Đại học Điện lực theo tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể
34-36
12 Rèn tư duy năng động, sáng tạo cho học sinh qua các tiêt dạy tập làm văn về địa phương ở trường trung học cơ sở tỉnh Thanh Hóa
43-46
13 Thực trạng và nhu cầu tự học của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Y Hà Nội
47-50
14 Lớp ghép và quản lí lớp ghép ở vùng dân tộc thiểu số
51-54
15 Giáo dục dân tộc trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
55-58
16 Mô hình hội đồng tư vấn trong nhà trường phổ thông ở một số nước trên thế giới
59-64