Thực trạng và biện pháp nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên các trung tâm học tập cộng đồng vùng đồng bằng sông Hồng

Thực trạng và biện pháp nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên các trung tâm học tập cộng đồng vùng đồng bằng sông Hồng

Tóm tắt: 
Tham khảo: 

Bài viết cùng số