Số 96, tháng 09 năm 2013

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Cơ sở khoa học của việc xây dựng chuẩn giáo dục phổ thông
1-6
2 Một số cơ sở khoa học để xác định nội dung học tập trong chương trình môn Ngữ văn ở trường phố thông sau 2015
7-9
3 Áp dụng hệ thống phân loại chương trình giáo dục ISCED của UNESCO cho Việt Nam
10-14
4 Quản lí đối mới phương pháp dạy học ở trường phố thông
15-18
5 Một số định hướng về dạy kí năng viết sáng tạo chơ học sinh tiểu học trong môn Tiếng Việt ở tiểu học
19-21
6 Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên bộ môn phương pháp giảng dạy trong các trường đại học sư phạm và khoa sư phạm của các trường đại học
22-24
7 Thực trạng và định hướng phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế
25-27
8 Quản lí phát triển các trường cao đẳng nghề chất lượng cảo theo tiếp cận mô hình Malcolm Baldrige Award
28-31
9 Quản lí chất lượng dạy nghề theo mô hình CIPO
32-34
10 Hiệu trưởng với công tác quản lí hoạt động xã hội hóa giáo dục mảm nơn
35-37
11 Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo bộ môn Vật lí trung học phổ thông
38-41
12 Đễ xuất mô hình liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp tại thành phố Hỗ Chí Minh
42-45
13 Phong cách lãnh đạo của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Chư S%ê, tỉnh Gia Lai
46-49
14 Vận dụng mô hình đảm bảo chất lượng trong quản lí đào tạo cán bộ chỉ huy đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
50-52
15 Tích hợp giáo dục lí năng sống trong dạy học bộ môn Ngữ văn
53-55
16 Luyện tập giác quan cho trẻ mầm non ~ một trong những yếu tố quan trọng giúp trẻ phát triển nhận thức
56-57
17 Khắc phục rào căn ngôn ngữ trong dạy học môn Toán cho học sinh dân tộc thiểu số ở tiểu học
58-60
18 Tự đánh giá trong quản lí chất lượng trường phổ thông ở một số nước trên thế giới
61-64