Số 69, tháng 06 năm 2011

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Bàn về đối mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo
1-4
2 Chính sách của chính phủ đổi với giáo viên phổ thông - Vấn đề và thách thức
5-8
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong hoạt động quản lí trường học
9-10
4 Phát triển chương trình theo định hướng phát triển năng lực
11-16
5 Chuẩn hoá nghề nghiệp: Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
17-18
6 Các dạng khám phá theo thuyết kiến tạo trong dạy học tiểu học
19-22
7 Thực nghiệm dạy học tự chọn các chủ để nâng cao ở môn Toán lớp 6
23-26
8 Tổ chức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông theo định hướng phát triển nguồn nhân lực
27-29
9 Quản lí giáo dục đặc biệt ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp
30-33
10 Vận dụng dạy học phát hiện và giải quyết vấn để trong dạy học về số thập phân cho học sinh lớp 5
34-36
11 Pháp luật về giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay - Những vấn để lí luận và thực tiễn
37-39
12 Vai trò của công tác tư tưởng trong việc hình thành động cơ nghề nghiệp cho sinh viên hiện nay
40-41
13 Internet và việc quản lí Internet trong đời sống và học tập của sinh viên hiện nay
42-44
14 Xác định nội dụng học tập vì sự phát triển bền vững ở trung tâm học tập công đồng
45-48
15 Giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh tiểu học qua hoạt động ngoại khoá
49-52
16 Công nghệ dạy học hiện đại với việc nâng cao hiệu quả dạy học môn Cơ kĩ thuật tại các trường cao đẳng nghề
55-57
17 Các giải pháp quản lí phát triển đào tạo theo nhu cầu xã hội ở Bạc Liêu
55-57
18 Đào tạo nguồn nhân lực ở thành phố Hồ Chí Minh hướng tới thị trường tuyển dụng lao động
58-60
19 Hình thành kĩ năng tính toán các số tự nhiên cho học sinh ở tiểu học
61-62
20 Vị thế môn Văn trong Dự thảo chuẩn giáo dục trung học phổ thông mới của Nga
63-64