Số 49, tháng 10 năm 2009

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Các quan điểm tư tưởng chỉ đạo phát triển giáo dục trong những năm tới (2011-2020)
1-3
2 Đặc trưng nhân cách con người Việt Nam thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế va những vấn đề đặt ra đối với giáo dục Việt Nam
4-8
3 Mô hình nhà trường phổ thông Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
9-14
4 Định hướng phân luồng và liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân
15-17
5 Phát triển giáo dục cho các dân tộc rất ít người đến năm 2015: Thực trạng vả giải pháp cơ bản
18-23
6 Xu hướng người học và khả năng thực hiện phân hóa giáo dục phổ thông Việt Nam giai doạn sau 2015
24-27
7 Đảm bảo chất lượng giáo dục tiểu học ~ kinh nghiệm thế giới vả bài học cho Việt Nam
28-32
8 Nhiệm vụ và năng lực của giáo viên trong giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật cấp tiểu học
33-35
9 Kết hợp các phương tiện giao tiếp dễ phát triển nhận thức của trẻ khiếm thính cấp tiểu học trong lớp học hòa nhập
36-41
10 Cơ sở khoa học vả thực tiễn của việc xây dựng bai tập chữa lỗi chính tả phương ngữ cho học sinh lớp 4, 5 tỉnh Đồng Tháp
42-44
11 Một số định hướng sư phạm trong dạy học Toán cao cấp ở trưởng cao dẳng và đại học theo quan điểm khám phá
45-50
12 Hướng dẫn đánh giá chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Lịch sử qua dạy học chương “Xã hội cổ đại” - lớp 10, chương trình chuẩn
51-53
13 Loại hình trung tâm giáo dục thường xuyên - kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp ở tỉnh Long An
54-56
14 Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học tỉnh Bến Tre
57-58
15 Kinh nghiệm phổ cập giáo dục của một số nước trên thế giới
59-62