Số 134, tháng 11 năm 2016

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 BẢN CHẤT CỦA QUAN HỆ CÔNG CHÚNG TRONG GIÁO DỤC
1-4
2 XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRƯỚC BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC
5-12
3 MÔ HÌNH QUẢN LÍ ĐÀO TẠO TỪ XA ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
13-18
4 NHIỆM VỤ VÀ YÊU CẦU CĂN BẢN ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG
19-22
5 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC
23-26
6 RỐI LOẠN ĐỌC DO CHẬM PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG CÁC VÙNG NÃO VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CHỈNH TRỊ DƯỚI GÓC ĐỘ TÂM LÍ HỌC THẦN KINH
27-31
7 SỬ DỤNG BẢNG GSP VÀ PHƯƠNG PHÁP ROC ĐỂ PHÂN TÍCH CÂU HỎI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN
32-37
8 DẠY HỌC THỰC HÀNH KĨ THUẬT TRONG MÔI TRƯỜNG THỰC TẠI ẢO THEO TIẾP CẬN TƯƠNG TÁC
38-40
9 YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU THAM VẤN TÂM LÍ CỦA HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÂN SỰ
41-45
10 ĐẢM BẢO SỰ CÂN ĐỐI GIỮA TƯ DUY TRỰC GIÁC VÀ TƯ DUY PHÂN TÍCH CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TOÁN
46-49
11 TỪ TINH THẦN NHÂN VĂN TRONG THƠ HAIKU NHẬT BẢN SUY NGHĨ VỀ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO HỌC SINH VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ
50-54
12 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ TRONG DẠY HỌC
55-58
13 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC HỌC TẬP CHO HỌC SINH BẬC PHỔ THÔNG
59-62
14 NHỮNG KHÓ KHĂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG KHÁM PHÁ VÀ CHIẾM LĨNH TRI THỨC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11 SÁCH GIÁO KHOA HIỆN HÀNH VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP
63-66
15 DẠY HỌC BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY, BẤT ĐẲNG THỨC BUNHIACOPXKI TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUA VIỆC TÌM KIẾM CÁC THỂ HIỆN CỦA CHÚNG TRÊN MÔ HÌNH HÌNH HỌC
67-70
16 MỘT SỐ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC LỊCH SỬ TRONG “HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP”
71-74
17 DẠY VIẾT VĂN BẢN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC: CÁC QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHO CHƯƠNG TRÌNH SAU 2015
75-78
18 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN TRONG MÔN MĨ THUẬT
79-81
19 CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC ĐƯA VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM VÀO TRƯỜNG HỌC
82-85
20 NÂNG CAO NĂNG LỰC DẠY HỌC TOÁN BẰNG TIẾNG ANH CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CẤP TIỂU HỌC
86-89
21 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HIỆN NAY
90-93
22 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỆ CHẤT LƯỢNG CAO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
94-98
23 THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA
99-102
24 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
103-107
25 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VỚI DOANH NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI
108-111
26 PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG THỜI KÌ MỚI
112-114
27 VẤN ĐỀ TÍCH HỢP TRONG CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, GIÁO DỤC CÔNG DÂN CỦA HÀN QUỐC VÀ SINGAPORE
115-118