Thông tin tạp chí

Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam là cơ quan ngôn luận khoa học của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thành lập ngày 01 tháng 08 năm 2005 trên cơ sở sáp nhập Tạp chí Thông tin Khoa học Giáo dục của Viện Khoa học Giáo dục và Tạp chí Phát triển Giáo dục của Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục.

Qua quá trình xây dựng và trưởng thành, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp nghiên cứu khoa học của đất nước nói chung và của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam nói riêng.

 

Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam được Hội đồng Giáo sư nhà nước xếp hạng cao trong danh sách các tạp chí được tính 01 điểm.

 

I. Tên gọi và trụ sở giao dịch

1. Tên tiếng Việt: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam

2. Tên tiếng Anh: Vietnam Journal of Educational Sciences

3. Tên viết tắt bằng tiếng Anh: VJES

4. Địa chỉ: Số 101 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

5. Điện thoại: 024.39423488  - 024.39424183 - 024.39422314

6. Website: vjes.vnies.edu.vn (phiên bản tiếng Việt).

                  vjes.edu.vn (phiên bản tiếng Anh).

 

II. Vị trí pháp lí

Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

 

III. Chức năng

Tạp chí có chức năng công bố kết quả nghiên cứu về các lĩnh vực khoa học giáo dục và thông tin, truyền thông về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động liên quan đến giáo dục đào tạo theo quy định của Luật Báo chí và của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Là diễn đàn khoa học, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lí luận về khoa học giáo dục; Là cơ sở dữ liệu tham khảo và trích dẫn cho các nghiên cứu khoa học.

 

IV. Nhiệm vụ

1. Công bố kết quả nghiên cứu về các lĩnh vực khoa học giáo dục, phản ánh những thành tựu lí luận và thực tiễn giáo dục Việt Nam, nghiên cứu kinh nghiệm giáo dục quốc tế.

2. Thông tin, truyền thông về các kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động liên quan đến giáo dục và đào tạo.

3. Tham gia hợp tác, tư vấn, cung cấp dịch vụ liên quan đến công bố khoa học và thông tin về khoa học giáo dục.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phân công.

 

V.  Định kì xuất bản và phát hành

1. Thể thức xuất bản:

- Ngôn ngữ thể hiện: tiếng Việt và tiếng Anh.

- Kì hạn xuất bản: 01 tháng 01 kì bằng tiếng Việt (vào ngày cuối cùng mỗi tháng) và 03 tháng 01 kì bằng tiếng Anh (ngày cuối cùng các tháng 03, 06, 09 và 12).

- Khuôn khổ và số trang xuất bản: theo đăng kí của Tạp chí với Cục Báo chí.

2. Các số xuất bản đặc biệt (số chuyên đề) từ các hội nghị, hội thảo khoa học của Viện phải được đăng kí trước, được Tạp chí thông qua, báo cáo Viện trưởng phê duyệt để đưa vào kế hoạch xuất bản. Số đặc biệt được xuất bản không tính là số định kì được phát hành.

3. Hoạt động xuất bản bao gồm các lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Tạp chí và các phụ san, xuất bản phẩm khác theo quy định của Luật Báo chí và Luật Xuất bản.

4. Hoạt động phát hành của Tạp chí bao gồm các hình thức: bán, gửi biếu, phân phát trong các hội nghị, hội thảo khoa học về giáo dục và đào tạo và đưa lên mạng internet để phổ biến rộng rãi đến bạn đọc.

 

VI. Đạo đức xuất bản

Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam áp dụng các tiêu chuẩn của Ủy ban Đạo đức Xuất bản (COPE's guidelines). Quy định này làm rõ hành vi đạo đức của các bên liên quan đến việc đăng một bài báo trên tạp chí, bao gồm tác giả, người bình duyệt, Ban Biên tập, Tổng Biên tập.