Tại sao chọn tạp chí

Hiện nay, Tạp chí KHGD Việt Nam được Hội đồng Giáo sư nhà nước xếp hạng cao trong danh sách các tạp chí được tính 01 điểm.

 Qua quá trình xây dựng và trưởng thành, Tạp chí KHGD Việt Nam đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp nghiên cứu khoa học của đất nước nói chung và của Viện KHGD Việt Nam nói riêng. Điều này được thể hiện trên các khía cạnh sau đây:

- Tạp chí KHGD Việt Nam đã có những đóng góp tích cực vào việc đổi mới nhận thức, tư duy lí luận và thực tiễn về nghiên cứu KHGD của Viện KHGD Việt Nam. Các bài viết đăng trên Tạp chí KHGD Việt Nam tập trung vào những vấn đề vừa cơ bản, cấp thiết của ngành GD&ĐT, những kết quả nghiên cứu mới về KHGD và quản lí, những vấn đề GD&ĐT nói chung, các vấn đề về GD&ĐT của các địa phương nói riêng… đã làm tăng giá trị học thuật giúp cho đội ngũ cán bộ quản lí, giảng viên, nghiên cứu viên, học viên cao học, giáo viên… ngày càng hiểu rõ hơn về các vấn đề KHGD. Bên cạnh đó, nhiều bài viết đã giới thiệu các văn bản pháp luật mới, những kinh nghiệm về quản lí của các địa phương, những điển hình, sáng kiến trong lĩnh vực GD&ĐT trên khắp mọi miền của đất nước được đúc kết thành các bài học kinh nghiệm và được truyền tải kịp thời tới bạn đọc.

- Tạp chí cung cấp thông tin nghiên cứu KHGD trong và ngoài nước phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo của ngành. Tính từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 12 năm 2019, Tạp chí KHGD đã công bố gần 3000 bài viết có hàm lượng khoa học cao và tin cậy đem tới những kiến thức mới, những kết quả nghiên cứu mới trong KHGD cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lí, nghiên cứu sinh, học viên cao học…trên cả nước. Tạp chí KHGD Việt Nam cũng có nhiều bài viết giới thiệu các phương pháp giảng dạy hiện đại, những kinh nghiệm trong giảng dạy, học tập, từ đó góp phần giúp cán bộ quản lí, đội ngũ giảng viên, giáo viên đổi mới, nâng cao nội dung và phương pháp giảng dạy.

- Trung bình, số lượng bài viết của các cán bộ trong Viện KHGD Việt Nam chiếm 15% tới 20% tổng số bài viết trong mỗi số Tạp chí, 80% tới 85% bài viết được gửi đến từ tất cả các cơ sở nghiên cứu và giáo dục trên cả nước, và do tạp chí xuất bản bằng tiếng Việt nên gần như chưa có bài viết nào được gửi đến từ đơn vị nước ngoài.

- Tạp chí KHGD Việt Nam đã thực sự trở thành diễn đàn về KHGD cho nhà nghiên cứu, cán bộ quản lí, giảng viên, giáo viên, học viên sau đại học và sinh viên của trường đại học trên cả nước trao đổi kinh nghiệm về nghiên cứu, giảng dạy, học tập, chuẩn bị hành trang cho sự nghiệp khoa học của mình.