Số 9, tháng 06 năm 2006

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Cải cách giáo dục - điều kiện cần để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức
1-6
2 Phát triển giáo dục đại học trong cơ chế thị trường Cơ sở lí luận và thực tiễn
7-10
3 Về quyền tự chủ và tính trách nhiệm xã hội của các trường đại học
12-15
4 Xu hướng phát triển giáo dục không chính quy trong xã hội học tậ
16-18
5 Về đào tạo và thực hành công tác xã hội ị ở Việt Nam hiện nay
19-21
6 Tình hình tham gia công tác. quản lí nhà trường đại học của đội ngũ cán bộ nữ
22-27
7 Tìm hiểu quan hệ giữa trình độ và hoạt động đào tạo của giảng viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội
28-30
8 Xây dựng đề kiểm tra các phân môn của sách giáo khoa Ngữ văn trung học cơ sở theo yêu cầu tích hợp
31-34
9 Những điều kiện để tiến tới một ki thi tốt nghiệp trung học phổ thông chung đối với giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên
35-38
10 Một số vấn đề về sách giáo khoa chữ nổi lớp 5 cho học sinh mù
39-42
11 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo
43-47
12 Chuẩn và sự cụ thể hoá thang phân loại Bloom trong đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn của học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông
48-51
13 Nâng cao tri thức pháp luật - một nội dung quan trọng của giáo dục pháp luật trong phòng ngừa tội phạm
52-54
14 Công tác tuyên truyền phòng, chống AIDS ở Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
55-55
15 Một số đặc điểm tự ý thức của thanh niên tái nghiện ma tuý
56-58
16 Giới thiệu đôi nét về nhà trường thông mình
59-63