Giáo dục phổ thông

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Xác định hệ giá trị văn hoá cần hình thành ở học sinh phổ thông trong giai đoạn mới
Nguyễn Hồng Thuận,
1-7
2 Quản trị đội ngũ giáo viên trong nhà trường thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới
Phạm Văn Hiếu,
8-12
3 Một số giải pháp quản lí và sử dụng thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Hà Văn Quỳnh,
13-17
4 Dạy học chuyên đề “Tìm hiểu ngôn ngữ trong đời sống xã hội hiện đại” cho học sinh trung học phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn mới (2018)
Lã Phương Thúy,
Văn Thị Minh Tư,
18-23
5 Hoạt động định hướng đọc trong dạy học đọc hiểu văn bản ở trung học phổ thông theo chương trình giáo dục định hướng năng lực
Nguyễn Thị Thu Hiền,
24-28
6 Gợi ý về dạy học môn Ngữ văn cấp Trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực người học
Võ Thanh Hà,
29-34
7 Biện pháp phát triển năng lực tư duy phản biện trong tạo lập văn bản nghị luận xã hội cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông qua tìm ý, lập ý
Cao Kiều Khanh,
35-40
8 Thực trạng việc dạy học Hình học ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực mô hình hóa Toán học cho học sinh
Phan Anh Tuyến,
41-45
9 Vận dụng lí thuyết học tập trải nghiệm của David A. Kolb trong dạy học Vật lí theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh
Nguyễn Ngọc Anh,
46-52
10 Tổ chức dạy học trải nghiệm học phần Kim loại kiềm ở trường trung học phổ thông
Trương Thị Chinh,
Nguyễn Hữu Chung,
53-57
11 Thiết kế hệ thống câu hỏi nhằm phát triển năng lực Sinh học cho học sinh trong dạy học chủ đề Trao đổi nước - Sinh học 11 trung học phổ thông
Lê Thị Phượng,
58-63
12 Vận dụng phương pháp “Sáu chiếc mũ tư duy” trong việc ra quyết định lựa chọn nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông
Trần Thu Hiền,
64-68
13 Mô hình quản lí dạy học phát triển năng lực học sinh trung học cơ sở thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Đặng Thị Thu Huệ,
Đỗ Thu Hà,
69-75
14 Đặc điểm học sinh trung học cơ sở với giáo dục giá trị văn hóa
Nguyễn Thị Thu Thảo,
76-80
15 Một số vấn đề lí luận về hoạt động xây dựng môi trường học tập cho học sinh ở trường trung học cơ sở
Võ Cao Long,
81-85
16 Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề vào dạy đọc hiểu tác phẩm văn học nhằm nâng cao năng lực Ngữ văn cho học sinh trung học cơ sở
Bùi Thanh Thủy,
86-91
17 Thiết kế bài học Lịch sử theo hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học cơ sở
Đặng Thị Phương,
92-97
18 Quản lí dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực thực hành tiếng trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới
Vương Hồng Hạnh,
98-103
19 Mô hình phòng học bộ môn Khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở
Vương Quốc Anh,
104-109
20 Giáo dục giới tính và tình dục toàn diện trong môn Khoa học tự nhiên cấp Trung học cơ sở
Dương Quang Ngọc,
110-115
21 Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh lớp 8 thông qua môn Giáo dục công dân
Nguyễn Thị Thu,
116-120
22 Thực trạng hành vi gây hấn của học sinh khuyết tật trí tuệ ở tiểu học
Vũ Duy Chinh,
121-126
23 Dạy học môn Tiếng Việt cho trẻ khiếm thính cấp Tiểu học
Trần Thị Hiền Lương,
127-131
24 Thực trạng nghiên cứu khoa học của học sinh các trường trung học cơ sở thành phố Tây Ninh
Lê Thị Hương,
132-137
25 Tổ chức hoạt động tham quan trải nghiệm tại di sản văn hoá ở thành phố Cần Thơ trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 10
Nguyễn Đức Toàn,
138-142
26 Chiến lược Phát triển Giáo dục phổ thông Malaysia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Trịnh Thị Anh Hoa,
Võ Thùy Linh,
143-148