Phát triển năng lực cho sinh viên đại học việt nam

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Đô thị đại học: Khái niệm và thực tiễn
Lê Đông Phương,
1-6
2 Quản lí lớp học trong giảng dạy các học phần ở bậc Đại học
Phạm Phương Tâm,
Bùi Thị Mùi,
7-11
3 Xếp hạng trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên
Nguyễn Khang,
Lê Anh Vinh,
Nguyễn Ngọc Ánh,
Nguyễn Đức Ca,
Phạm Ngọc Dương,
Nguyễn Hoàng Giang,
Hoàng Thị Minh Anh,
12-16
4 Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên trẻ ở các trường đại học hiện nay
Đỗ Thị Nga,
17-22
5 Chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên sư phạm góp phần đảm bảo nguồn nhân lực giáo dục
Mạc Thị Việt Hà,
23-29
6 Lí thuyết về sự lo âu khi sử dụng thư viện và ảnh hưởng đối với hành vi tìm kiếm thông tin của sinh viên
Bùi Hà Phương,
30-35
7 Vận dụng phương pháp dạy học giải quyết tình huống có vấn đề nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của sinh viên trong giảng dạy các môn Lí luận chính trị ở trường đại học hiện nay
Đàm Thị Hoài,
36-41
8 Vai trò của môn Xã hội học đại cương đối với sinh viên ngành Công tác xã hội
Bùi Thị Như Phượng,
42-46
9 Mô hình quản lí hoạt động đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Anh tại cơ sở đào tạo đại học thuộc lực lượng công an nhân dân
Nguyễn Ngọc Ân,
Võ Thành Đạt,
47-52
10 Giáo dục đạo đức cho sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng giai đoạn hiện nay
Nguyễn Thị Lan Anh,
53-58
11 Định hướng hoạt động học tập của học viên đào tạo sĩ quan ở các nhà trường quân đội hiện nay
Nguyễn Tuấn Đạt,
59-64
12 Vận dụng phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh trong giảng dạy Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên
Nguyễn Văn Tráng,
65-69
13 Một số vấn đề đặt ra đối với giáo dục giá trị văn hóa quân sự cho học viên ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay
Nguyễn Viết Tiến,
70-75
14 Xây dựng và sử dụng khung năng lực cố vấn học tập trường đại học sư phạm kĩ thuật
Phạm Thị Ngọc Lan,
76-80
15 Một số hướng nghiên cứu về kĩ năng tổ chức hoạt động vui chơi cho sinh viên sư phạm mầm non trong giai đoạn hiện nay
Nguyễn Thị Huyền,
81-86
16 Nâng cao chất lượng rèn luyện kĩ năng xướng âm cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non trình độ cử nhân sư phạm thông qua xây dựng hệ thống bài luyện tập thực hành
Võ Trọng Vinh,
87-91
17 Tăng cường đào tạo kĩ năng thực hành pháp luật cho sinh viên các trường đại học ở Việt Nam
Phạm Thanh Nga,
92-96
18 Đánh giá sự chấp nhận và thực hiện chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học khối Kinh tế khu vực Miền Bắc
Lương Thu Hà,
Vũ Xuân Đạt,
Đặng Khánh Huyền,
Bùi Tiến Long,
Lương Thu Hiền,
97-101
19 Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Nguyễn Thị Thanh Hồng,
102-107
20 Năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên sư phạm tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh
Lê Thị Tuyết Hạnh,
Hoàng Thị Hải Yến,
108-113
21 Thực tiễn Chương trình môn Toán ứng dụng ngành Kĩ thuật và Công nghệ ở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam theo định hướng dạy học trải nghiệm
Tạ Quang Đông,
114-118
22 Việc tự học của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp
Lường Thị Phượng,
Nguyễn Đắc Dũng,
Trương Thị Thu Hạnh,
119-124
23 Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Đỗ Khánh Năm,
125-130
24 Nâng cao năng lực thực hành cho sinh viên Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tưởng Thị Thắm,
131-136
25 Vận dụng phương pháp giáo dục Montessori hướng dẫn sinh viên tổ chức hoạt động khám phá cho trẻ mẫu giáo tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây
Hà Thị Cẩm Nhung,
137-142
26 Xu hướng và cơ chế xác định học phí giáo dục đại học: Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam
Bùi Thị Diển,
Đặng Thị Thu Huệ,
Nguyễn Việt Hà,
143-148

Tạp chí khác